JAVNA NABAVA - Marina Prelog

Go to content

Main menu:

JAVNA NABAVA

O NAMA
Marina Prelog d.o.o.    
Glavna 35
40323 Prelog
OIB: 80157584131

Temeljem Čl. 13. stavka 8.  Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov.br. 90/11), javni naruč1itelj Marina Prelog d.o.o. Prelog objavljuje
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

I.
U smislu članka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi naručitelj Marina Prelog d.o.o. Prelog ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili pod izvoditelja odabranom ponuditelju sa slijedećim gospodarskim subjektima:
1. Autoservis Belić, Čakovečka 62, Prelog 40323, oib:03750659584.
II.
Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis objavljuje se na internetskoj stranici naručitelja.

U Prelogu 01.12.2015.
OVLAŠTENA OSOBA NARUČITELJA
Direktor
Neven Hercigonja dipl.pol.
Back to content | Back to main menu